Eerstvolgend optreden: 31 augustus: in de Kersentuin van de Wiershoeck Meer informatie

Muziek en verhaal

Als Duo Mja Mera werken wij sinds begin 2018 samen met verhalenvertelster Wil van den Broek. Uit een aantal optredens samen – tot nu toe - blijkt meer en meer dat muziek en verhalen elkaar goed kunnen afwisselen en versterken.

Het geheim van verhalen is,
dat er geen feiten bestaan,
alleen verhalen.-Jodo Ubaldo Ribeiro-

Zolang er mensen leven worden er verhalen verteld.

In veel oude culturen neemt het vertellen van verhalen een belangrijke plaats in.

Ook in huidige samenleving –waarin wetenschappelijke kennis een enorm belangrijke rol speelt- is er de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor verhalen.

Verhalen spelen een belangrijke rol bij de overdracht van datgene wat van belang is in een mensenleven.

Verhalen vertellen is een manier om oermenselijke wijsheden aan elkaar door te geven.

Verhalen zijn voor iedereen

In veel verhalen –religieuze verhalen, sprookjes of volksverhalen- worden de diepere betekenissen vaak ‘verpakt’ in metaforen, beelden. Zo kan het verhaal op verschillende niveau’s begrepen worden en ben je dus nooit te jong, te oud, te dom of te wijs om te begrijpen waar het om gaat. Steeds dagen de beelden en de personen uit het verhaal iedere luisteraar uit om a.h.w. zelf in het verhaal te stappen.

Dat is een heel bijzondere eigenschap van verhalen: je luistert alleen, maar tegelijkertijd ben je niet alleen met het verhaal. Je luistert samen met anderen en het maakt niet uit of dat een kleine familiekring is, of een groot gezelschap. Je maakt altijd onderdeel uit van iets groters en hier een rol in te spelen geeft ‘zin’ aan het leven.

Luisteren naar verhalen verbindt mensen.

Mensen maken verhalen, verhalen maken mensen.

Verhalen dagen uit tot ‘even stil staan’ openstaan om niet allen te horen wat er gezegd wordt, maar om werkelijk te luisteren….

Zo kunnen verhalen ons verblijden, aanzetten tot nadenken of tot handelen. of steeds weer opnieuw ontroeren:

‘Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen
alle malen zal ik wenen.’
(dit zijn de slotregels uit Leo Vromans gedicht ‘Vrede’ )

Muziek en verhalen

Het luisteren naar muziek en het luisteren naar verhalen liggen vaak in elkaars verlengde.

Beide activiteiten vragen een zelfde manier van ontvankelijk zijn.

Lukt het de luisteraar om ‘op de juiste golflengte’ af te stemmen, even los te komen van de daagse gedachtestroom, dan kan hij op een ontspannen wijze ‘Op verhaal komen’.